ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหารจากบริษัทแกรนท์ ธอนตัน คือทีมงานแถวหน้าในตลาดการสรรหาผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย รวมไปถึงการเป็นผู้นำในนวัตกรรมในด้านการสรรหาบุคลกรโดยเฉพาะ

ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เรามุ่งเน้นในการค้นหาและสรรหาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ในการเข้ารับตำแหน่งระดับผู้บริหารหรือตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะในการบริหารจัดการ

  • เราไม่ขายประวัติการทำงาน (Resume’) – แต่เราจัดส่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
  • เราไม่ค้นหาจากประกาศงานหรืออินเตอร์เน็ต– แต่เราออกเฟ้นหาผู้สมัครด้วยตนเอง

เราให้ความสำคัญต่อการตอบโจทย์ความต้องการของท่านในการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เราไม่ใช้ทางลัดในการให้บริการแก่ท่าน

เราประสบความสำเร็จในการค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก พลังงาน โรงงานและเครื่องจักรรวมถึงโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยผู้สมัครเหล่านี้มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การตลาด วิศวกรรม การปฏิบัติงานและดูแลโครงการรวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร

เราช่วยลูกค้าของเราในการสรรหาผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งถาวรและชั่วคราวในประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องมือในการประเมินผู้สมัครในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดจ้างบุคลากร ซึ่งทำให้การสรรหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับสรรหาผู้สมัครในตำแหน่งถาวร วิธีการที่เราใช้อาจดูคล้ายกับบริษัทสรรหาและคัดเลือกอื่นๆในตอนแรก แต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นทั่วไป คือความสามารถและความชำนาญในการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลากหลายวงการ ความคุ้นเคยในอุตสาหกรรมธุรกิจของลูกค้า เพื่อรับประกันว่าเราสามารถเข้าถึงผู้สมัครจำนวนมากในฐานะตัวแทนของลูกค้าและนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้

กระบวนการสรรหาบุคลากรของเราประกอบด้วย การวิเคราะห์ การพัฒนาและการนำกลยุทธ์การสรรหามาใช้รวมถึงการคัดกรอง การสัมภาษณ์ การประเมิน การวิเคราะห์ส่วนบุคคลโดยหน่วยงานภายนอก การทดสอบภาษาอังกฤษ การนำเสนอการจ้างงาน การต่อรองเงินเดือน การเตรียมจดหมายสมัครงาน คำแนะนำในการลาออก การแนะนำรวมถึงการตรวจร่างกายก่อนการจ้างงาน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการว่างจ้าง รวมถึงแผนกทรัพยากรบุคคลของลูกค้า

นอกจากทีมงานบริษัทของเราจะทุ่มเททำงานให้แก่ท่านในช่วงเวลาที่สรรหาบุคลากรแล้ว เรายังให้บริการที่มีคุณค่าที่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ท่านจะลืมการสรรหาในแบบเร่งด่วนไปได้เลยโดยเน้นเฉพาะความรวดเร็วแต่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งการบริการเช่นนี้คือการบริการแบบราคาถูก

เจ้าหน้าที่สรรหาของเราจะใช้เวลาในการดำเนินการด้านต่างๆอย่างถูกต้อง รวมไปถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อประกันว่ากระบวนการเป็นไปตามวิธีการของบริษัท แต่สำหรับเจ้าหน้าที่สรรหาแบบเร่งด่วนจะทำงานอย่างรวดเร็ว จัดส่งประวัติผู้สมัครงานจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็ว และหากไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ นักสรรหาเหล่านี้จะล้มเลิกและไปดูแลลูกค้าอื่นที่ง่ายกว่าแทน

  • ผู้บริหารชั่วคราวหรือที่รู้จักในนามของพนักงานแบบกำหนดระยะเวลาสัญญา ได้รับการจ้างงานโดยลูกค้าในวิธีการเดียวกันกับพนักงานประจำ แต่มีการกำหนดระยะเวลา ดังนั้นจึงมีคนจำนวนมากเลือกที่จะมองหางานในลักษณะนี้เช่นกัน
  • ตำแหน่งผู้บริหารชั่วคราวเป็นผู้ที่มีทักษะสูง เป็นตำแหน่งที่พร้อมรับการมอบหมายหน้าที่ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน โดยเป็นการใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลโครงการเฉพาะหรือเติมเต็มตำแหน่งที่มีความสำคัญ

บริษัทจะไม่ใช้เครื่องมือในการประเมินเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจจ้างงาน การตรวจสอบประวัติและการสัมภาษณ์ผู้สมัครควรใช้เป็นขั้นตอนแรกๆของการจ้างงาน

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าการกำหนด 10 ขั้นตอนในการจ้างงาน ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการจ้างงานนั้นจะได้ผล แต่เป็นเครื่องทำนายพฤติกรรมและประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการใช้เพียงหนึ่งหรือสองขั้นตอน

การเป็นนักสรรหาบุคลกรมืออาชีพคือเป้าหมายสูงสุดของคนทำงานในอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลกร  99% ยังคงเป็นเพียงความฝันเนื่องจากทักษะที่กำหนดนั้นเฉพาะเจาะจงและต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากกว่าจะได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีเพียงไม่กี่คนที่มีคุณสมบัติพร้อมสมบูรณ์ทั้งในด้านการโน้มน้าวใจ ความอุตสาหะ เครือข่ายและความรักในงานที่ทำ ในการช่วยลูกค้าของเราเฟ้นหาผู้สมัครที่ไม่สามารถค้นหาได้เอง ที่ปรึกษาของเราผ่านการฝึกอบรมด้านการสรรหาผู้เชี่ยวชาญทั้งก่อนปฏิบัติงานและระหว่างการปฏิบัติงานให้กับบริษัทแกรนท์ ธอนตัน เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้และเป็นบริษัทที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักสรรหาบุคลากรในการเรียนรู้วิธีการสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหาร

เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในธุรกิจการสรรหาบุคลากรในประเทศไทย ลูกค้าและผู้สมัครจำนวนมากยกย่องในการบริการของเรา โดยท่านสามารถดูคำยืนยันจากลูกค้าและภารกิจที่เราได้รับมอบหมายล่าสุดได้

บริษัทบริษัทแกรนท์ ธอนตัน ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและให้บริการการจ้างงานภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานและงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สมัคร พ.ศ. 2528 (1985)

โปรดติดต่อเราวันนี้ เราจะติดต่อกลับภายใน  24 ชั่วโมง

Thailand leader
Tom Sorensen, Partner
E tom.sorensen@th.gt.com
D +66 2 205 8240
T +66 2 205 8222

Thailand leader Ratna Wright

Director

ratna.wright@th.gt.com